150521 Kiss The Radio 推特更新1

150521 슈키라 샤이니 Sukira SHINee Full Cut
슈키라TV 샤이니 SHINee Full ver. / 150521[슈퍼주니어의 키스 더 라디오]

【四站聯合】150521 KISS THE RADIO SHINee cut↓↓
http://www.tudou.com/programs/view/VjEUhRg00zc/

 

 

                             【KTR官方圖更新】 

 150523【官方圖】KTR更新1150523【官方圖】KTR更新3

150523【官方圖】KTR更新5KT150523【官方圖】KTR更新6MO

150523【官方圖】KTR更新8150523【官方圖】KTR更新9

 150523【官方圖】KTR更新9O150523【官方圖】KTR更新9K

150523【官方圖】KTR更新9M150523【官方圖】KTR更新9T  

 

150523【官方圖】KTR更新7K150523【官方圖】KTR更新7K1

150523【官方圖】KTR更新7M150523【官方圖】KTR更新7M1

150523【官方圖】KTR更新7O150523【官方圖】KTR更新7O1

150523【官方圖】KTR更新7T150523【官方圖】KTR更新7T1

150523【官方圖】KTR更新K1150523【官方圖】KTR更新M1

150523【官方圖】KTR更新O150523【官方圖】KTR更新T  

 

 

    

  ~^▽^ 'ㅂ'*ㅍ_ㅍ^ ^;; ~ ~End~ ~^▽^ 'ㅂ'*ㅍ_ㅍ^ ^;;~

創作者介紹
創作者 吧台熊 的頭像
吧台熊

大熊88號星

吧台熊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()